Polityka Prywatności

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Iwona Ryszkowska prowadząca działalność pod firmą Strefa Stylu Iwona Ryszkowska, ul. Bruzdowa 98b/1, 02-991 Warszawa, NIP: 714 185 32 28, zwana dalej Strefa Stylu.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Strefa Stylu jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

·         Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych - w szczególności dane zawarte na CV)

·         Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))

·         Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

·         Osoby korzystające z usług Strefy Stylu [w szczególności Przegląd Szafy / Zakupy ze Stylistką / Metamorfoza] (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wymiary osoby, wizerunek)

·         Osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez Strefę Stylu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące doświadczenia osób szkolonych)

·         Osoby, które zapisały się do usługi Newsletter (imię oraz adres e-mail, które osoba podaje podczas zapisu do Newslettera)

·         Osoby publikujące komentarze na blogu prowadzonym na stronie Strefastylu.com.pl (imię, adres e-mail, witryna internetowa)

*  - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Strefy Stylu. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Strefę Stylu w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Strefy Stylu. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Strefą Stylu oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Strefy Stylu. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Osoby korzystające z usług Strefy Stylu [w szczególności Przegląd Szafy / Zakupy ze Stylistką / Metamorfoza]

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Strefę Stylu (w szczególności Przegląd Szafy / Zakupy ze Stylistką / Metamorfoza). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Strefy Stylu. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z usług Strefy Stylu.

Osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez Strefę Stylu

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Strefy Stylu. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w szkoleniu.

Osoby, które zapisały się do usługi Newsletter

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (przesyłania wiadomości handlowych w formie Newslettera). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Strefy Stylu. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony interes administratora danych jakim jest marketing bezpośredni (w zakresie udzielonej przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych). Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu do usługi Newsletter.

Osoby publikujące komentarze na blogu prowadzonym na stronie Strefastylu.com.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji zamieszczanych przez Państwa komentarzy. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Po zamieszczeniu przez Państwa komentarza, Państwa nazwa oraz treść komentarza zostaną udostępnione ogólnodostępnie na witrynie https://www.iwonaryszkowska.pl Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Strefy Stylu.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Strefa Stylu nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Strefę Stylu także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. Strefa Stylu nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Strefę Stylu moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

·         żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

·         wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Iwona Ryszkowska prowadząca działalność pod firmą Strefa Stylu Iwona Ryszkowska, ul. Bruzdowa 98b/1, 02-991 Warszawa, NIP: 714 185 32 28

Adres e-mail: kontakt@iwonaryszkowska.pl

Informacje dotyczące plików cookie

Strefa Stylu w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej używa plików cookies, tj. technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (tj. np. jego komputerze). Pliki cookies używane są w celach statystycznych oraz na potrzeby audytu odwiedzeń serwisu. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych danych przez serwis www.iwonaryszkowska.pl.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim. Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu www.iwonaryszkowska.pl

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Informacje o znakach towarowych

Znaki towarowe opublikowane  na stronie internetowej Strefy Stylu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. 

 

 

 

TOP